Voor leiders vaN de nieuwe aarde

Coaching

Business coaching voor de Nieuwe Aarde

Coaching voor jouw heilige missie

Wanneer oude structuren en werkwijzers niet meer vervullen. Je vastloopt in een oud systeem, een roep voelt naar iets nieuws, maar nog niet helder hebt wat ervoor in de plaats komt? Biedt Aeréon Blueprint Creations een helder pad richting je bestemming.

Door je droom centraal te stellen, beginnen we aan een reis waarin jij de voorwaarden schept zodat je diepste geschenken tot leven komen. We ontwerpen niet alleen een nieuwe aarde businessmodel, maar een realiteit waarin je diepste wezen de wereld kan betreden. Zodat jij kan eindelijk kan gaan beginnen, waarvoor jij hier gekomen bent.

Productvormen

Een blauwdruk is een realiteit in potentieel, dat kan zijn een verdieping in je leven, of in je bedrijf. Door helder te krijgen wat je ten diepste verlangt, kunnen we in de energie alles neutraliseren wat die droom in de weg staat. Van persoonlijk, voorouderlijk, maatschappelijk tot collectief. We maken ruim baan, en helpen het universum om jouw droom op aarde te manifesteren.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Meld je aan via het contactformulier voor een vrijblijvend afstemmingsgesprek
  • In een afstemmingsgesprek van ongeveer 30/45 minuten via zoom of telefonisch, trachten we het verlangen helder te krijgen, en staan we open voor dat wat er wil geschieden.
  • We brengen het speelveld omtrent de vraag in kaart. Als er resonantie is vanuit beide partijen, werken we aan een framewerk, wat vervolgens als vrijblijvende offerte via mail wordt verzonden.
  • We verwerken daarin rolverdeling, tijdsduur, regelmaat en prijs, maar ook de verschillende thema’s, wonden en het te behalen resultaten. Wat kan variëren van heling, skills, helderheid en activaties, tot aan productvorming en website.
  • Bij een wederzijds instemming, starten we het traject.

Een blauwdruk activatie is als het ware contact maken met jouw goddelijke plan, en dat in jouw huidige realiteit activeren. In vele gevallen is hiervoor diepe heling nodig, zodat overlevings-patronen en verborgen angsten opklaren, en er ruimte komt voor jouw potentieel. Dit alles niet alleen gekoppeld aan jouw persoon, maar ook je missie en bedrijf.

Waarom?

Voordelen van jouw blauwdruk

We komen allemaal met een unieke bedrading en missie naar de aarde. Maar deze is niet altijd compatibel met het huidige systeem en de markt. In sommige gevallen vergeten we onze essentie, dat wat ons zingeving geeft. Of raken we het contact kwijt met de realiteit. Een op maat gemaakt blauwdruk brengt de droom en realiteit samen. Dat gebeurd via proceswerk, coaching, niche- en blauwdruk-ontwikkeling

Verschillende elementen

Waar bestaat de begeleiding uit?

Sacred Space & Heilige wetten

Door helderheid te creëren wat thuis hoort bij je missie ontstaat helderheid over wat binnen en wat buiten jouw  bedrijf hoort. Daarbij hoort het definiëren van grenzen om missie te waarborgen van bedrijf. Hiermee weet jij jouw heilige wetten te bewaken tijdens je bedrijfsvoering.

Levendige en stromende structuren

Kaders zijn flexibel en daardoor duurzaam. Ze bewegen mee met de interne en externe ontwikkelingen. Het mysterie, het ondefinieerbare krijgt zo ruimte. Hierdoor kan het vrouwelijke stromende element, zichzelf zijn. Er is ruimte voor spontaniteit, zin, passie, stroming en plezier.

Jouw ‘nieuwe aarde’ business

– Leer ‘nee’ zeggen om ‘ja’ te zeggen tegen je blauwdruk
– Doorwerken blokkades, licht schijnen op uitdagingen
– Vertrouwd raken en meer ondernemen vanuit intuïtie
– Gebruik van archetypes als spiegel in situaties maken, zodat lastige thema’s luchtiger zijn om aan te kijken

–  Dat wat je al lang voelt, maar ongrijpbaar voor je leek, krijgt eindelijk een plek, taal en werkvormen.

Begeleiding, nazorg bij implementatie

– Middels systemisch werk het speelveld in kaart brengen
– Het proces naar de geboorte van heilige missie en pad
– Vorm geven aan je product, dienstverlening en/of bedrijf
– Waarborgen van concept en product, dat het de connectie niet verliest met de signature en de droom

– Routekaart, concept- en stappenplan:
hoe je signature organisch neerzetten in de wereld.

Voorbeelden blauwdruk

Tools & Modellen

Een blauwdruk is vaak in eerste instantie een energetisch model waar je mee kunt werken. We bepalen het kader, passen kosmische principes en heilige geometrie toe, en laden het met jouw energie en verlangens. Vervolgens kan je ermee werken in de energetische lagen, en bepalen hoe de energie gaat stromen richting de materie (creatie).

Bezield Geld Movement

De overkoepelende blauwdruk ontwikkeld voor de bezield geld movement. Dit model kent uiteindelijk 13 stappen, die allemaal weer verschillende blauwdrukken heeft. Het is als het ware een stappenplan waarin de nieuwe aarde, stap 13 gebouwd kan worden. Beginnende bij stap 1, bezielde ofwel een heilige ruimte.

Heilige relatie model

Samen ontwikkeld met Jacob Geense. Het heilige relatie model. Een tool dat je bewustzijn biedt over verschillende relatievormen. Het laat zien waar lekken zitten, karmische verstrikkingen, waarom iets je die raakt, of waarom je juist iets afstoot wat je graag dichterbij wilt hebben. Dit model kent 13 verschillende lagen, van de meest intieme bestemmingsrelaties, tot aan de laag van buren en voorbijgangers. Werken met dit model schept ruimte en helderheid, er ontstaat een ware ruimte waarin je wezen op alle lagen met de aarde kan verbinden. In 1 op 1 begeleiding kunnen we bewust op bepaalde lagen werken, en wonden en trauma’s helen.

Bezield Leven

‘We zijn allemaal geboren met een paar sleutels, een paar onderdelen van de blauwdruk, waar we zoveel plezier uit halen, dat het motortje van een bezield leven gaan draaien. Maar als dat motortje op wat voor reden dan ook stopt, krijg je wat we noemen, een vastloper. Ofwel een kortsluiting/ burn-out. De blauwdruk van bezield leven is gebaseerd op de 12 levensgebieden, door die in harmonie te brengen, ontstaat er wat we noemen, een harmonieus bezield leven.

 

Business Blueprint

Gebaseerd op het Levenswiel en het oude Medicijnwiel is ontstaan, de business blueprint. Dit model kan gebruikt worden voor zelfstandige ondernemers, om alle lagen en dimensies te verbinden aan je bedrijf. Emotioneel, fysiek, mentaal en spiritueel. Maar dit model, wat een levende structuur is, kan ook worden gebruikt voor je organisatie.

Wees welkom

Jouw unieke kleur in de wereld brengen?